maandag 28 november 2011

Thanksgiving, dankjeweldag

Op een andere site heb ik naar aanleiding van Thanksgiving iets geschreven over een dankjeweldag. Ik heb altijd gedacht dat Thanksgiving dat was; een soort van dankjeweldag. Een dag waarop je elkaar bedankte, voor wat dan ook. Omdat we de meest gekke dingen zoals haloween wel vanuit amerika overnemen, leek het mij wel wat om Thanksgiving ook over te nemen, met een Nederlands tintje.

Maar ik had beter eerst bij wikipedia langs kunnen gaan voor ik mijn stukje daar plaatste. Thanksgiving blijkt  ongeveer een gelijke oorsprong te hebben als wat hier dankdag voor gewas en arbeid is. Dus niet een Dankjeweldag zoals ik het ervan maakte.


In amerika  vieren ze wel thanksgiving, maar zullen velen de oorsprong ook niet echt meer kennen denk/ vrees ik. Ik denk als je een straatenquete gaat houden, met wel op de kalkoen, lekker eten en familie uitkomt, maar dankbaarheid aan God?
Hier wordt Dankdag voor gewas en arbeid nagenoeg alleen nog in kerkelijke kringen gevierd. Dat is eigenlijk wel jammer.  Het is dan zo'n beperkte groep mensen.
Misschien dat de crisis ons weer wat bewuster maakt hoe rijk we (toch wel) zijn en wie we daarvoor kunnen danken? Volgend jaar toch wat bewuster omgaan met dankdag? (Ik ben het eerlijk gezegd ook niet van huis of gemeente uit gewend.)

En daarnaast kunnen we best een dankejewel dag maken voor de mensen naar elkaar?
Zou het wat zijn om hier in Nederland een soort 'Dankjeweldag' in te voeren? Om mensen uit je omgeving te bedanken, voor wat dan ook.
Ik zou gelijk meedoen, ook al besef ik wel dat de commercie er bovenop zal springen en ook een flinke korrel mee wil pikken.  Maar aan de andere kant...

1 opmerking: